Poslovni pogoji

Ti splo┼íni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) urejajo odnose med kupcem in prodajalcem pri prodaji blaga med dru┼żbo CANADA 2015 s. r. o. (v nadaljevanju: prodajalec) in njenimi poslovnimi partnerji (v nadaljevanju: kupec).

1. Splo┼íne dolo─Źbe

1.1. Ti splo┼íni p13 3813 4019ogoji (v nadaljevanju: Splo┼íni pogoji) urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem, ki je dru┼żba CANADA 2015 s. r. o., s sede┼żem na naslovu Star├í Vajnorsk├í 4, 831 04 Bratislava, Slova┼íka, mati─Źna ┼ítevilka: 48229270, dav─Źna ┼ítevilka: 2120122983, ID za DDV: SK2120122983, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Ob─Źinsko sodi┼í─Źe Bratislava III, oddelek: d.o.o., ┼ít. spisa: 159348/B, (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) in kupcem - potro┼ínikom, katere predmet je nakup in prodaja blaga v prodajal─Źevi spletni trgovini.

Kontaktni podatki prodajalca:

E-pošta: info@timestore.si
Telefon: +386 1 777 43 55

Poštni naslov: 
Packeta International - DPD d.o.o. (96718595 TimeStore.si) CANADA 2015 s.r.o., Celovška 492, 1210 Ljubljana-Šentvi, Slovenia

┼átevilka ban─Źnega ra─Źuna za negotovinska pla─Źila:
Unicredit bank: 1338134019/1111

IBAN: SK49 1111 0000 0013 3813 4019

BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Nadzorni organ:

Slovaška trgovinska inšpekcija (SOI)

Inšpektorat SOI za Bratislavsko regijo

Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava, Slovaška

Oddelek za tehni─Źni nadzor proizvodov in varstvo potro┼ínikov

tel. ─Ź.: 02/ 58272 172-3

fax ─Ź.: 02/ 58272 170┬áe-mail: ba@soi.sk

 

1.2. Za namene tega dela Splošnih pogojev se kupec razume kot potrošnik.

1.3. V teh Splo┼ínih pogojih se za potro┼ínika ┼íteje fizi─Źna oseba, ki pri sklepanju in izvajanju kupoprodajne pogodbe ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica.

1.4. Kupoprodajna pogodba - Vsaka predstavitev blaga na spletnem mestu trgovine je informativne narave in prodajalec za to blago ni dol┼żan skleniti kupoprodajne pogodbe. Za sklenitev kupoprodajne pogodbe se ne ┼íteje, ko kupec po┼ílje naro─Źilo prodajalcu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena ┼íele v trenutku, ko prodajalec potrdi kup─Źevo naro─Źilo. Od takrat naprej imata kupec in prodajalec medsebojne pravice in obveznosti, ki so opredeljene v kupoprodajni pogodbi ter splo┼ínih pogojih, ki so sestavni del te pogodbe. Sklenitev kupoprodajne pogodbe brez dogovorjenih formalnosti, dolo─Źenih v civilnem zakoniku, je izklju─Źena.

1.5. Kupec kot potro┼ínik ob oddaji naro─Źila navede svoje ime, priimek, naslov prebivali┼í─Źa, telefonsko ┼ítevilko in elektronski naslov.

1.6. Pogodbeni stranki se strinjata, da kupec z oddajo naro─Źila prodajalcu potrjuje, da se strinja s tem, da se ti Splo┼íni pogoji in njihova dolo─Źila uporabljajo za vse kupoprodajne pogodbe, sklenjene na katerem koli spletnem mestu e-trgovine, ki ga upravlja prodajalec, na podlagi katerih prodajalec kupcu dostavi blago, predstavljeno na spletnem mestu (v nadaljevanju: kupoprodajna pogodba), ter za vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, ki nastanejo zlasti ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe in reklamaciji blaga.

1.7. Splo┼íni pogoji poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe. ─îe prodajalec in kupec skleneta pisno kupoprodajno pogodbo, v kateri se dogovorita o pogojih, ki se razlikujejo od splo┼ínih pogojev poslovanja, dolo─Źbe kupoprodajne pogodbe prevladajo nad splo┼ínimi pogoji poslovanja.

1.8. Seznam blaga na katerem koli spletnem mestu e-trgovine, ki ga upravlja prodajalec, predstavlja katalog obi─Źajno dobavljenega blaga in prodajalec ne zagotavlja takoj┼ínje razpolo┼żljivosti vsega navedenega blaga. Razpolo┼żljivost blaga bo kupcu potrjena na podlagi njegovega povpra┼íevanja. ┬á

2. Na─Źin sklenitve kupoprodajne pogodbe

2.1. Kupoprodajna pogodba je sklenjena s tem, ko prodajalec zavezujo─Źe sprejme kup─Źev predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe v obliki elektronskega sporo─Źila, ki ga kupec po┼ílje prodajalcu in/ali v obliki obrazca, ki ga kupec izpolni in odda na spletni strani prodajalca in/ali v obliki telefonskega naro─Źila kupca prodajalcu (v nadaljevanju: naro─Źilo).

2.2. Zavezujo─Ź sprejem kup─Źevega naro─Źila s strani prodajalca je potrditev naro─Źila po elektronski po┼íti po predhodnem sprejemu naro─Źila s strani kupca in po preverjanju razpolo┼żljivosti blaga, veljavnih cen in datuma dobave blaga, ki ga zahteva kupec, imenovano kot "potrditev naro─Źila". Ob ugotovitvi vi┼íje cene mora prodajalec pred potrditvijo naro─Źila od kupca zahtevati soglasje za spremembo cene v skladu z veljavnim cenikom. ┼áele ko se kupec strinja s spremembo cene in prodajalec potrdi (sprejme) naro─Źilo, se ┼íteje, da je pogodbeno razmerje sklenjeno. Vse cene blaga in storitev ter vsi stro┼íki v spletni trgovini so navedeni vklju─Źno z DDV. Samodejno poslano Obvestilo o sprejemu naro─Źila v prodajal─Źevem elektronskem sistemu, ki ga kupec prejme na svoj elektronski naslov takoj po oddaji naro─Źila, se ne ┼íteje za zavezujo─Ź sprejem naro─Źila; to obvestilo je zgolj informativnega zna─Źaja in je namenjeno obve┼í─Źanju kupca o prejemu njegovega naro─Źila. Vse nadaljnje informacije v zvezi z naro─Źilom bodo po potrebi poslane na kup─Źev e-po┼ítni naslov.

2.3. Zavezujo─Ź sprejem naro─Źila vsebuje zlasti podatke o imenu in specifikaciji blaga, katerega prodaja je predmet kupoprodajne pogodbe, nadaljnje podatke o ceni blaga in/ali drugih storitev, podatke o dobavnem roku blaga, ime in podatke o kraju dobave blaga ter podatke o ceni, pogojih, na─Źinu in datumu prevoza blaga na dogovorjeni kraj dobave blaga kupcu, podatke o prodajalcu (poslovno ime, sede┼ż, mati─Źna ┼ítevilka, ┼ítevilka vpisa v poslovni register itd.) ali druge podatke.

2.4. Kupec lahko prodajalcu v 24 urah po prejemu naro─Źila po elektronski po┼íti ali po telefonu posreduje obvestilo, da odstopa od naro─Źila. Kupec mora v obvestilu o preklicu naro─Źila navesti ime, e-po┼íto in opis naro─Źenega blaga. V primeru preklica naro─Źila prodajalec kupcu ne zara─Źuna nobenih stro┼íkov, povezanih s preklicem naro─Źila. ─îe je kupec prodajalcu pla─Źal kupnino ali del kupnine v ─Źasu do preklica naro─Źila, prodajalec vrne ┼że pla─Źano kupnino ali njen del v 14 dneh od preklica naro─Źila z nakazilom na ban─Źni ra─Źun kupca, razen ─Źe se stranki ne dogovorita za drug na─Źin vra─Źila kupnine. ┬á

2.5. V skladu s spremembo zakona ┼ít. 222/2004 Z. z. o davku na dodano vrednost od 1.1. 2013 je mogo─Źe spremeniti podatke v ┼że izdanem dav─Źnem dokumentu (ra─Źunu). Podatke v dav─Źnem dokumentu (ra─Źunu) je mogo─Źe spremeniti samo v primeru, ko stranka ┼íe ni prejela blaga in ga ni pla─Źala.

2.6. V primeru aktualnih promocijskih akcij veljajo za prodajo blaga na prodajal─Źevem spletnem mestu poleg teh Splo┼ínih pogojev tudi zavezujo─Źi pogoji in dolo─Źila zadevne promocijske akcije. ─îe kupec naro─Źi blago v nasprotju s pogoji zadevne promocijske akcije, ima prodajalec pravico preklicati kup─Źevo naro─Źilo. O preklicu naro─Źila bo kupec obve┼í─Źen po elektronski po┼íti in v primeru pla─Źila kupnine ali njenega dela bodo sredstva vrnjena na kup─Źev ra─Źun v 14 dneh, razen ─Źe se s prodajalcem ne dogovorite druga─Źe.┬á

3. Pravice in obveznosti prodajalca

3.1. Prodajalec je dol┼żan:

 1. dostaviti blago kupcu v dogovorjeni koli─Źini, kakovosti in roku na podlagi naro─Źila, ki ga je potrdil prodajalec, ter ga zapakirati ali opremiti za prevoz na na─Źin, ki je potreben za njegovo ohranitev in za┼í─Źito,
 2. zagotoviti, da je dobavljeno blago v skladu z veljavno zakonodajo Slovaške republike
 3. oddati kupcu skupaj z blagom v pisni ali elektronski obliki vse dokumente, potrebne za prevzem in uporabo blaga, ter druge dokumente, ki jih dolo─Źa veljavna zakonodaja (navodila v slova┼íkem jeziku, dav─Źni dokument).

3.2. Prodajalec je upravi─Źen, da kupec pravilno in pravo─Źasno pla─Źa kupnino za dobavljeno blago.

3.3. Prodajalec ima pravico preklicati naro─Źilo, ─Źe zaradi pomanjkanja zalog ali nerazpolo┼żljivosti blaga kupcu ne more dobaviti blaga v roku, dolo─Źenem v teh pogojih, ali po ceni, navedeni v spletni trgovini, razen ─Źe se s kupcem dogovori o nadomestni izvedbi. O preklicu naro─Źila bo kupec obve┼í─Źen po telefonu ali elektronski po┼íti, v primeru pla─Źila kupnine ali njenega dela pa bodo sredstva vrnjena na kup─Źev ra─Źun v 14 dneh, razen ─Źe se s prodajalcem ne dogovorita druga─Źe.

4. Pravice in obveznosti kupca

4.1. Kupec je dol┼żan:

 1. prevzeti kupljeno ali naro─Źeno blago,
 2. pla─Źati dogovorjeno kupnino prodajalcu v dogovorjenem roku, vklju─Źno s stro┼íki dostave blaga,
 3. ne škodovati dobremu imenu prodajalca,
 4. potrditi prevzem blaga v dobavnici s svojim podpisom ali podpisom osebe,

4.2. Kupec ima pravico do dobave blaga v koli─Źini, kakovosti, roku in kraju, o katerih sta se stranki dogovorili v zavezujo─Źem sprejemu naro─Źila.

5. Dobavni in pla─Źilni pogoji

5.1. Blago se prodaja v skladu s prikazanimi vzorci, katalogi, tipizacijskimi listi in vzor─Źnimi knjigami, ki se nahajajo na prodajal─Źevem spletnem mestu e-trgovine.┬á

5.2.┬áProdajalec je dol┼żan izpolniti kup─Źevo naro─Źilo in kupcu dostaviti blago v 30 dneh od prodajal─Źevega sprejema kup─Źevega naro─Źila; kupec ta rok dobave sprejema brez kakr┼ínih koli zadr┼żkov, razen ─Źe ni dogovorjeno druga─Źe.

5.3.┬áKupec prevzame blago na lokaciji, ki je bila navedena v prodajal─Źevem potrdilu o sprejemu naro─Źila s strani kupca. ─îe kupec ne prevzame blaga v petih delovnih dneh po izteku roka, ki je dolo─Źen v kupoprodajni pogodbi, ne da bi predhodno pisno odstopil od pogodbe, ima prodajalec pravico zahtevati od┼íkodnino v vi┼íini dejanskih stro┼íkov poskusa neuspe┼íne dobave naro─Źila. Po preteku petih delovnih dni od datuma, ko je bil kupec dol┼żan prevzeti blago, ima prodajalec pravico odstopiti od prodajne pogodbe in prodati blago tretji osebi.

5.4. Prodajalec ima pravico pozvati kupca, da prevzame blago pred iztekom roka, ki je dogovorjen v kupoprodajni pogodbi.

5.5. Te┼ża, mere in drugi podatki o blagu v katalogih, bro┼íurah in drugih dokumentih prodajalca, ki jih je navedel proizvajalec, se lahko razlikujejo od dejanskih za ┬▒ 3 % navedene vrednosti.

5.6. Kraj dobave blaga je kraj, ki ga prodajalec navede v potrditvi naro─Źila, razen ─Źe se stranki v kupoprodajni pogodbi ne dogovorita druga─Źe.

5.7. ─îe prodajalec dostavi blago kupcu na kraj, ki ga kupec navede v kupoprodajni pogodbi, mora kupec blago prevzeti osebno ali poskrbeti, da blago prevzame oseba, ki jo kupec v svoji odsotnosti pooblasti za prevzem blaga, navedenega v kupoprodajni pogodbi, ter podpisati poro─Źilo o dostavi in prevzemu blaga. Tretja oseba, poobla┼í─Źena za prevzem blaga, navedenega v kupoprodajni pogodbi, mora prodajalcu predlo┼żiti izvirnik ali kopijo kupoprodajne pogodbe in dokazilo o pla─Źilu blaga ter pisno pooblastilo. ─îe je treba dobavo blaga ponoviti zaradi kup─Źeve odsotnosti na kraju, dolo─Źenem v kupoprodajni pogodbi, vse stro┼íke, ki nastanejo v zvezi s tem, pla─Źa kupec, zlasti stro┼íke ponovne dostave blaga na kraj, dolo─Źen v kupoprodajni pogodbi. Blago se ┼íteje za sprejeto v skladu s to─Źko 10.2 teh splo┼ínih pogojev poslovanja.┬á

5.8. Kupec je dol┼żan pregledati po┼íiljko, tj. blago in njegovo embala┼żo, takoj po dostavi. ─îe kupec ugotovi, da sta blago ali embala┼ża blaga mehansko po┼íkodovana, mora o tem obvestiti prevoznika in v njegovi prisotnosti preveriti stanje blaga. ─îe se ob prevzemu blaga pri kupcu ugotovi po┼íkodba blaga, mora kupec takoj po prevzemu blaga sestaviti zapisnik o obsegu in naravi po┼íkodbe blaga (zapisnik o po┼íkodbi), katerega pravilnost potrdi prevoznik. Prodajalec lahko na podlagi tako sestavljenega zapisnika, ki ga po zaklju─Źku od┼íkodninskega zahtevka pri prevozniku dostavi prodajalcu, poskrbi za odpravo napake na blagu, ponudi popust na blago in v primeru nepopravljivih napak na blagu kupcu dostavi novo blago.

5.9. 5.9. Pri dostavi po┼íiljke prek Po┼íte Slovenije vam priporo─Źamo, da v primeru odkritja razbite ali po┼íkodovane embala┼że, po┼íkodbe z izgubo vsebine, po┼íiljke ne sprejmete ali pa se posvetujete neposredno z uslu┼żbencem dostavne dru┼żbe ali z uslu┼żbencem na po┼ítnem okencu na kraju samem in v zvezi s po┼íkodbo izpolnite zapisnik o po┼íkodovani po┼íiljki. V primeru prejema in odkritja po┼íkodovane ali uni─Źene embala┼że, po┼íkodbe z izgubo vsebine, vas prosimo, da ta dogodek prijavite najpozneje 24 ur po prejemu po┼íiljke v katerikoli poslovalnici Po┼íte Slovenije. Pri izpolnitvi zapisnika o po┼íkodovani po┼íiljki so potrebni po┼íkodovani izdelek, embala┼ża po┼íiljke in dokazilo o prejemu po┼íiljke, dokument o nakupu - ra─Źun. Najbli┼żjo poslovalnico Po┼íte Slovenije najdete tukaj: posta.si/zasebno/postne-storitve. O prijavi in izpolnitvi zapisnika o po┼íkodovani po┼íiljki pri katerikoli poslovalnici Po┼íte Slovenije nas lahko obvestite po elektronski po┼íti na info@timestore.si.

5.10. Reklamacije za mehanske po┼íkodbe izdelka, ki niso bile vidne ob prejemu po┼íiljke, je treba vlo┼żiti takoj po prevzemu po┼íiljke, najpozneje pa v 24 urah po dostavi blaga. Stranka mora dokazati, da mehanske po┼íkodbe ni bilo mogo─Źe odkriti niti po temeljitem pregledu izdelka in njegove embala┼że v skladu s to─Źko 5.8. Kasnej┼íih reklamacij zaradi mehanskih po┼íkodb izdelka ni ve─Ź mogo─Źe sprejeti. Pred prvo uporabo je kupec dol┼żan prebrati garancijske pogoje, vklju─Źno s slova┼íkimi/─Źe┼íkimi navodili za uporabo, in nato natan─Źno upo┼ítevati te informacije.

5.11. Kupec mora ob prejemu izdelka preveriti popolnost embala┼że. Ob dostavi po kurirski slu┼żbi mora kupec na kraju samem izpolniti zapisnik o po┼íkodovani po┼íiljki, ki se nana┼ía na nepopolnost paketa. Ob osebnem prevzemu je kupec dol┼żan takoj preveriti vsebino paketa, dodatne reklamacije ne bodo sprejete.┬á

5.12. Kupec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ─Źe mu prodajalec ne dostavi blaga v roku, dolo─Źenem v to─Źki 5.3 Splo┼ínih pogojev, prodajalec pa mu je dol┼żan vrniti ┼że pla─Źani del kupnine v smislu to─Źke 10.8. teh Splo┼ínih pogojev.

5.13. Kupec bo prejel ra─Źun za vsako po┼íiljko po e-po┼íti. Kadar je potreben garancijski list, je prilo┼żen v paketu.

5.14.┬áNa─Źini dostave in cene dostave so na voljo tukaj.┬á

5.15. Pla─Źilo vnaprej z ban─Źnim nakazilom. S klasi─Źnim ban─Źnim nakazilom vam bomo ┼ítevilko ra─Źuna in sklic naro─Źila samodejno poslali na va┼í elektronski naslov. Ko bo pla─Źilo nakazano na na┼í ra─Źun, boste po istem e-po┼ítnem naslovu prejeli dav─Źno potrdilo. V primeru pla─Źila vnaprej z ban─Źnim nakazilom lahko na datum dostave vpliva datum izvedenega pla─Źila. Znesek je treba nakazati na na┼í ra─Źun najpozneje v petih delovnih dneh po potrditvi naro─Źila, sicer se lahko naro─Źilo ┼íteje za preklicano.

 

6. Kupnina

6.1. Kupec je dol┼żan prodajalcu pla─Źati kupnino za blago, dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi in/ali po prodajal─Źevem ceniku, veljavnem v ─Źasu sklenitve kupoprodajne pogodbe, vklju─Źno s stro┼íki dostave blaga (v nadaljevanju: kupnina), in sicer po povzetju na kraju dobave blaga, po povzetju prek podjetja za opravljanje prevoznih storitev ali z nakazilom na prodajal─Źev ban─Źni ra─Źun, navedenem v zavezujo─Źem sprejemu naro─Źila.

6.2. ─îe kupec pla─Źa prodajalcu kupnino z ban─Źnim nakazilom, se za datum pla─Źila ┼íteje datum, ko je celotna kupnina nakazana na prodajal─Źev ra─Źun.

6.3. Kupec je dol┼żan prodajalcu pla─Źati kupnino za dogovorjeno blago v roku, dolo─Źenem v kupoprodajni pogodbi, vendar najpozneje ob prejemu blaga.

6.4. ─îe kupec prodajalcu pla─Źa kupnino za blago, dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe in zahtevati vra─Źilo kupnine le v skladu z veljavno slova┼íko zakonodajo.

 

7. Pridobitev lastništva in prenos tveganja za škodo na blagu

7.1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu ┼íele po pla─Źilu celotne kupnine za blago.

7.2. Nevarnost nastanka ┼íkode na blagu preide na kupca v trenutku, ko prevzame blago od prodajalca, ali, ─Źe tega ne stori pravo─Źasno, v trenutku, ko mu prodajalec dovoli razpolaganje z blagom, kupec pa blaga ne prevzame

 

8. Reklamacijski postopek (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)

8.1. Prodajalec je odgovoren za napake na blagu, kupec pa mora pri prodajalcu nemudoma vlo┼żiti reklamacijo v skladu z veljavnim reklamacijskim postopkom.

8.2. Za obravnavo reklamacij velja veljavni reklamacijski postopek, objavljen na prodajal─Źevi spletni strani www.timestore.si. S tem, ko kupec obkljuka kvadratek pred po┼íiljanjem naro─Źila prodajalcu potrjuje, da je prebral reklamacijski postopek in se z njim v celoti strinja, prav tako pa potrjuje, da je bil ustrezno obve┼í─Źen o pogojih in na─Źinu reklamacije blaga, vklju─Źno z informacijami o tem, kje je mogo─Źe uveljavljati reklamacijo, ter o izvajanju garancijskih popravil v skladu z 18. ─Źlenom 1. odst. Zakona ┼ít. 250/2007 Zb. zakonov o varstvu potro┼ínikov in o spremembah Zakona Dr┼żavnega sveta Republike Slova┼íke ┼ít. 372/1990 Zb. o prekr┼íkih, s spremembami (v nadaljevanju: zakon).┬á

8.3. Reklamacijski postopek se uporablja za blago, ki ga kupec kupi pri prodajalcu preko e-trgovine na prodajal─Źevem spletnem mestu za e-trgovino.

8.4. Reklamacijski postopek v tem obrazcu velja za vse poslovne primere, razen ─Źe so pogodbeno dogovorjeni druga─Źni garancijski pogoji.

8.5. Kupec ima pravico zahtevati garancijo od prodajalca samo za blago, ki izkazuje pomanjkljivosti, ki jih je povzro─Źil proizvajalec, dobavitelj ali prodajalec, ki je zajeto v garanciji in je bilo kupljeno pri prodajalcu..

8.6. Kupec je dol┼żan pregledati blago ob prejemu blaga. ─îe tega ne stori, lahko zahteva pla─Źilo za pomanjkljivosti, ugotovljene med tem pregledom, le, ─Źe doka┼że, da je bilo blago pomanjkljivo ┼że ob prejemu blaga.

8.7. V garancijskem obdobju ima kupec pravico do brezpla─Źne odprave napake ob predlo┼żitvi blaga, vklju─Źno z dodatki, dokumentacijo in navodili, poobla┼í─Źenemu predstavniku prodajalca skupaj z garancijskim listom in dokazilom o pla─Źilu.

8.8.┬á─îe je blago pomanjkljivo, ima kupec pravico do reklamacije pri prodajalcu v skladu z dolo─Źbami drugega odstavka 18. ─Źlena zakona, tako da blago po┼ílje po po┼íti na naslov Packeta International - DPD d.o.o. (96718595 TimeStore.si) CANADA 2015 s.r.o., Celov┼íka 492, 1210 Ljubljana-┼áentvi, Slovenia in izpolni reklamacijski obrazec ter ga dostavi prodajalcu. Obrazec dolo─Źi prodajalec, predlogo pa objavi na svoji spletni strani. Kupec mora v obrazcu navesti natan─Źno vrsto in obseg napak na blagu. Reklamacijski postopek v zvezi z blagom, ki ga je mogo─Źe objektivno dostaviti prodajalcu, se za─Źne na dan, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 1. dostava izpolnjenega obrazca za reklamacijo prodajalcu s strani kupca,
 2. dostava reklamiranega blaga prodajalcu s strani kupca.

Prodajalec kupcu priporo─Źa, da po┼íiljko blaga zavaruje. Prodajalec ne sprejema blaga, poslanega po povzetju.

Za─Źetek reklamacijskega postopka je tudi datum uveljavitve reklamacije. Reklamirano blago je treba po po┼íti dostaviti na sede┼ż prodajalca, razen ─Źe prodajalec ali imenovana oseba dolo─Źi druga─Źe (npr. da se blago dostavi neposredno imenovani osebi).

To je prevzemna to─Źka, od koder se po┼íiljka odpelje neposredno na sede┼ż na┼íega podjetja. Ko bomo fizi─Źno prejeli po┼íiljko, vas bomo o tem obvestili in takoj obdelali va┼ío zahtevo.

8.9. Kupec mora pri prodajalcu brez nepotrebnega odla┼íanja reklamirati napake na blagu, sicer kup─Źeva pravica do brezpla─Źne odprave napake pri prodajalcu preneha veljati.

8.10. Prodajalec ali poobla┼í─Źena oseba kupcu izda potrdilo o reklamaciji v ustrezni obliki, ki jo izbere prodajalec, npr. v obliki elektronskega sporo─Źila ali v pisni obliki, v katerem mora prodajalec natan─Źno navesti napake na blagu v skladu s petim odstavkom 18. ─Źlena zakona in potro┼ínika pou─Źiti o njegovih pravicah iz dolo─Źb ─Źlenov 622 in 623 civilnega zakonika. ─îe je reklamacija podana s sredstvi komunikacije na daljavo, mora prodajalec kupcu takoj dostaviti potrditev reklamacije; ─Źe potrditve ni mogo─Źe dostaviti takoj, jo je treba dostaviti brez nepotrebnega odla┼íanja, vendar najpozneje skupaj z dokazilom o reklamaciji; potrditve reklamacije ni treba dostaviti, ─Źe ima kupec mo┼żnost dokazati reklamacijo na drug na─Źin.

8.11. Na podlagi odlo─Źitve kupca o tem, katere od njegovih pravic v skladu z dolo─Źbami 622. ─Źlena in dolo─Źbami 623. ─Źlena civilnega zakonika uveljavlja, mora prodajalec ali imenovana oseba dolo─Źiti na─Źin obravnave reklamacije v skladu z dolo─Źbami ─Źlena 2(m) zakona takoj, v zahtevnej┼íih primerih v 3 dneh od za─Źetka reklamacijskega postopka, v utemeljenih primerih, zlasti ─Źe je potrebna zahtevna tehni─Źna ocena stanja blaga, pa najpozneje v 30 dneh od datuma za─Źetka reklamacijskega postopka. Po dolo─Źitvi na─Źina obravnave reklamacije prodajalec ali imenovana oseba reklamacijo obravnava takoj; v upravi─Źenih primerih se lahko reklamacija obravnava tudi pozneje. Vendar obravnava reklamacije ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma reklamacije. Po izteku roka za obravnavo reklamacije ima potro┼ínik pravico do odstopa od pogodbe ali do zamenjave blaga za novo blago. Prodajalec obvesti kupca o zaklju─Źku reklamacijskega postopka in rezultatu reklamacije v obliki, o kateri se dogovorita obe stranki (po elektronski po┼íti in s priporo─Źenim pismom), kupec pa prejme reklamacijsko poro─Źilo skupaj z blagom. ─îe je kupec v prvih 12 mesecih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe uveljavil reklamacijo blaga, lahko prodajalec reklamacijo zavrne le na podlagi strokovnega mnenja ali mnenja poobla┼í─Źene, prigla┼íene ali akreditirane osebe ali mnenja imenovane osebe (v nadaljevanju "strokovna ocena blaga"). Ne glede na izid strokovne ocene prodajalec od kupca ne sme zahtevati pla─Źila stro┼íkov strokovne ocene blaga ali kakr┼ínih koli drugih stro┼íkov, povezanih s strokovno oceno blaga.

─îe je kupec po 12 mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe vlo┼żil reklamacijo blaga in jo je prodajalec zavrnil, mora oseba, ki je re┼íila reklamacijo, v dokumentu o re┼íitvi reklamacije navesti, komu lahko kupec po┼ílje blago v strokovno oceno. ─îe kupec po┼ílje blago v strokovno oceno imenovani osebi, navedeni v reklamacijskem dokumentu, stro┼íke strokovne ocene blaga in vse druge s tem povezane razumno nastale stro┼íke nosi prodajalec ne glede na izid strokovne ocene. ─îe kupec s strokovno oceno doka┼że prodajal─Źevo odgovornost za navedeno napako blaga, lahko kupec ponovno uveljavlja reklamacijo; garancijski rok med strokovno oceno blaga ne pote─Źe. Prodajalec je dol┼żan kupcu v 14 dneh od datuma ponovnega uveljavljanja reklamacije povrniti vse stro┼íke, ki so nastali zaradi strokovne ocene blaga, in vse s tem povezane stro┼íke, ki so utemeljeno nastali. Ponovno uveljavljene reklamacije ni mogo─Źe zavrniti.

8.12. Kupec nima pravice zahtevati garancije za napake, o katerih je bil prodajalec obve┼í─Źen ob sklenitvi pogodbe ali za katere bi ob upo┼ítevanju okoli┼í─Źin, v katerih je bila kupoprodajna pogodba sklenjena, moral vedeti.

8.13.┬áProdajalec lahko vedno zamenja izdelek z napako z brezhibnim, namesto da bi odpravil napako, ─Źe to kupcu ne povzro─Źa resnih nev┼íe─Źnosti.

8.14. Kup─Źeva pravica do uveljavljanja garancije s strani prodajalca preneha veljati v primeru:

 1. nepredlo┼żitve dokazila o pla─Źilu, dobavnice ali garancijskega lista, dodatne opreme ali dokumentacije o blagu,
 2. neporo─Źanja o o─Źitnih napakah ob prejemu blaga,
 3. izteka garancijskega roka za blago,
 4. mehanske po┼íkodbe blaga, ki jih povzro─Źi kupec,
 5. uporabe blaga v pogojih, ki ne ustrezajo naravnemu okolju glede vla┼żnosti, kemi─Źnih in mehanskih vplivov,
 6. nepravilnega ravnanja, uporabe ali zanemarjanja blaga,
 7. po┼íkodbe blaga zaradi pretiranega obremenjevanja ali uporabe v nasprotju s pogoji, dolo─Źenimi v dokumentaciji, splo┼ínimi na─Źeli, tehni─Źnimi standardi ali varnostnimi predpisi, ki veljajo v Slova┼íki republiki,
 8. poškodbe blaga zaradi neizogibnih in/ali nepredvidljivih dogodkov,
 9. po┼íkodbe blaga zaradi naklju─Źne po┼íkodbe in naklju─Źnega poslab┼íanja kakovosti,
 10. nestrokovnega posega, po┼íkodbe med prevozom, po┼íkodbe zaradi vode, po┼żara, stati─Źne ali atmosferske elektrike ali drugih vi┼íjih sil,
 11. poseganja v blago s strani nepoobla┼í─Źene osebe.

8.15. Garancija ne krije obi─Źajne obrabe izdelka (ali njegovih delov), ki je posledica uporabe. Kraj┼íe ┼żivljenjske dobe izdelka zato ni mogo─Źe ┼íteti za napako in je ni mogo─Źe zahtevati.

8.16. ─îe blago ob prevzemu pri kupcu ni v skladu s kupoprodajno pogodbo (tako imenovano nasprotje s kupoprodajno pogodbo), ima kupec pravico, da prodajalec brezpla─Źno in brez nepotrebnega odla┼íanja blago spravi v stanje, ki ustreza kupoprodajni pogodbi, in sicer tako, da blago zamenja ali popravi v skladu s kup─Źevimi zahtevami. ─îe tak postopek ni mogo─Ź, lahko kupec zahteva primeren popust na ceno blaga ali odstopi od pogodbe. To ne velja, ─Źe je bil kupec seznanjen s kr┼íitvijo kupoprodajne pogodbe, preden je prevzel blago, ali ─Źe je kr┼íitev kupoprodajne pogodbe povzro─Źil sam. Neskladje s kupoprodajno pogodbo, ki se poka┼że v ┼íestih mesecih od datuma prejema blaga, se ┼íteje, da je obstajalo ob prejemu blaga, razen ─Źe je to v nasprotju z naravo blaga ali se lahko doka┼że nasprotno. V primeru neskladja med blagom in pogodbo ima potro┼ínik pravico zahtevati od┼íkodnino z:

 • z brezpla─Źno vzpostavitvijo potro┼íni┼íkega blaga v stanje, ki ustreza pogodbi (s popravilom),
 • ustreznim zni┼żanjem nakupne cene
 • nadomestno dobavo blaga
 • odstopom od pogodbe

8.17. Prodajalec je dol┼żan obravnavati reklamacijo in zaklju─Źiti reklamacijski postopek na enega od naslednjih na─Źinov:

 1. s prevzemom popravljenega blaga,
 2. z zamenjavo blaga,
 3. s povra─Źilom kupnine za blago,
 4. z ustreznim popustom na ceno blaga,
 5. s pisnim pozivom k prevzemu izpolnitve, ki jo dolo─Źi prodajalec,
 6. z utemeljeno zavrnitvijo reklamacije.

8.18. Prodajalec je dol┼żan kupcu izdati pisni dokument o na─Źinu dolo─Źitve na─Źina obravnave reklamacije in o obravnavi reklamacije najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije prek ponudnika po┼ítnih ali kurirskih ali dostavnih storitev ali po elektronski po┼íti.

8.19. Garancijski rok je 24 mesecev (razen ─Źe je za posebne primere dolo─Źen druga─Źen garancijski rok) in za─Źne te─Źi z dnem, ko kupec prejme blago.

8.20. Garancijski rok se podaljša za obdobje, v katerem kupec ni mogel uporabljati blaga zaradi garancijskega popravila blaga.

8.21. V primeru zamenjave blaga za novo blago bo kupec prejel dokument, v katerem bo navedeno zamenjano blago, morebitni nadaljnji zahtevki pa se bodo uveljavljali na podlagi izvirne dobavnice in tega reklamacijskega dokumenta. V primeru zamenjave blaga z novim blagom za─Źne garancijski rok znova te─Źi od prejema novega blaga, vendar le za novo blago.

8.22. Najprej lahko potro┼ínik od prodajalca zahteva brezpla─Źno popravilo ali dobavo potro┼íni┼íkega blaga. Kupec ima pravico do zamenjave blaga le, ─Źe to ni nesorazmerno glede na naravo napake. Poobla┼í─Źeni servisni center s pisno oceno napake odlo─Źi, ali je napaka sorazmerna. Na podlagi te odlo─Źitve bodo sprejeti nadaljnji ukrepi v skladu z zakonom.

8.23. Vsa garancijska popravila so brezpla─Źna, ─Źe garancijski zahtevek ni potekel do trenutka, ko so bila opravljena v skladu s to─Źko 8.14 teh splo┼ínih pogojev.

8.24. V primeru napake, ki jo je mogo─Źe odpraviti, bo reklamacija obravnavana na naslednji na─Źin, odvisno od odlo─Źitve kupca v skladu s to─Źko 8.11 teh reklamacijskih in splo┼ínih pogojev:

 1. prodajalec zagotovi, da se napaka odpravi, ali
 2. prodajalec zamenja blago z napako.

8.25. V primeru napake, ki je ni mogo─Źe odpraviti, ali ene same ponavljajo─Źe se napake ali ve─Źjega ┼ítevila razli─Źnih odpravljivih napak, ki prepre─Źujejo pravilno uporabo blaga kot brez napake, bo prodajalec glede na odlo─Źitev kupca v skladu s to─Źko 8.11 teh reklamacijskih in splo┼ínih pogojev reklamacijo obravnaval na naslednji na─Źin:

 1. z zamenjavo blaga z drugim funkcionalnim blagom z enakimi ali bolj┼íimi tehni─Źnimi lastnostmi ali
 2. ─Źe prodajalec ne more zamenjati blaga z drugim, poravna reklamacijo z izdajo dobropisa za blago z napako.

8.26. Obravnava reklamacije se nanaša samo na napake, navedene na obrazcu za reklamacijo.

8.27. ┼áteje se, da gre za ponavljajo─Źo se popravljivo napako, ko se posamezna popravljiva napaka pojavi ve─Ź kot dvakrat.

8.28. Za namene reklamacije se pojav ve─Ź kot treh razli─Źnih popravljivih napak hkrati ┼íteje za ve─Źje ┼ítevilo razli─Źnih popravljivih napak.

8.29. Za namene reklamacije se za obdobje, v katerem kupec zaradi napak na blagu po sklenitvi prodajne pogodbe ne more pravilno uporabljati blaga, šteje obdobje, ki je skupaj daljše od 180 dni.

8.30. Kup─Źeva pravica do reklamacije napake na blagu je iz─Źrpana, ko kupec uveljavlja svojo pravico in od prodajalca zahteva, da odpravi napako na blagu v skladu s to─Źko 8.8 teh reklamacijskih in splo┼ínih pogojev, in ne glede na izid reklamacije kupec ni upravi─Źen do ponovne reklamacije za isto edinstveno napako (ne za napako iste vrste).

8.31. V primeru, da prodajalec zaklju─Źi reklamacijski postopek kot upravi─Źeno zavrnitev reklamacije, vendar napaka izdelka objektivno obstaja in ni bila odpravljena, lahko kupec uveljavlja svojo pravico do odprave napake na blagu po sodni poti.

8.32.┬áPotro┼ínik ima pravico, da pri prodajalcu zahteva od┼íkodnino, ─Źe ni zadovoljen z na─Źinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo reklamacijo, ali ─Źe meni, da je prodajalec kr┼íil njegove pravice. ─îe prodajalec na to zahtevo odgovori negativno ali se ne odzove v 30 dneh od njenega po┼íiljanja, ima potro┼ínik pravico vlo┼żiti predlog za za─Źetek alternativnega re┼íevanja sporov pri subjektu za alternativno re┼íevanje sporov (v nadaljnjem besedilu: subjekt ARS) v skladu z zakonom 391/2015 Zb. zakonov. Subjekti ADR so organi in poobla┼í─Źene pravne osebe v skladu s 3. ─Źlenom zakona ┼ít. 391/2015 Zb. zakonov. Potro┼ínik lahko vlogo vlo┼żi na na─Źin, dolo─Źen v 12. ─Źlenu Zakona 391/2015 Zb. zakonov. Alternativno re┼íevanje sporov lahko uporabi le potro┼ínik - fizi─Źna oseba, ki pri sklepanju in izvajanju potro┼íni┼íke pogodbe ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica. Alternativno re┼íevanje sporov se uporablja le za spore med potro┼ínikom in prodajalcem, ki izhajajo iz potro┼íni┼íke pogodbe ali so z njo povezani. Alternativno re┼íevanje sporov se ne uporablja za spore, katerih vrednost ne presega 20 EUR. Subjekt ARS lahko od potro┼ínika zahteva pla─Źilo pristojbine za za─Źetek alternativnega re┼íevanja sporov v vi┼íini najve─Ź 5 EUR z DDV.

Ve─Ź informacij na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

 

9. Osebni podatki in njihovo varstvo

9.1. Pogodbeni stranki se strinjata, da kupec, ─Źe je fizi─Źna oseba, prodajalcu sporo─Źi svoje ime in priimek, naslov stalnega prebivali┼í─Źa, vklju─Źno s po┼ítno ┼ítevilko, telefonsko ┼ítevilko in elektronski naslov. ─îe prodajalec obdeluje druge osebne podatke kupcev, jih obdeluje v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe. Kupec prostovoljno posreduje osebne podatke prodajalcu za namen izpolnjevanja svojih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe in nadaljnje komunikacije s prodajalcem. Brez njihove zagotovitve prodajalec ne more pravilno izpolniti pogodbe s kupcem, zato pogodbe s kupcem ne bo mogo─Źe skleniti. Namen obdelave teh osebnih podatkov je izdaja dav─Źnega potrdila, predpogodbeni odnosi, identifikacija kupca, potrditev naro─Źila po telefonu ali e-po┼íti, dostava blaga, upravljanje programov zvestobe strank, izvajanje tr┼żnih dejavnosti, obve┼í─Źanje o promocijah, novostih in popustih.

9.2. Prodajalec obdeluje osebne podatke posameznikov, na katere se nana┼íajo osebni podatki, za namene programov zvestobe strank in za namene tr┼żenja s privolitvijo posameznika, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, v skladu z 11. ─Źlenom zakona. 122/2013 Zb. zakonov o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen s poznej┼ío zakonodajo. Posameznik, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, privoli v obdelavo osebnih podatkov pri naro─Źanju blaga prek spletne trgovine www.timestore.si ali na drug ustrezen na─Źin.

9.3. Kupec s po┼íiljanjem naro─Źila prodajalcu izjavlja, da daje soglasje v skladu z dolo─Źbami prvega odstavka 11. ─Źlena Zakona ┼ít. 122/2013 Zb. o varstvu osebnih podatkov, z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: ZVOP), prodajalcu, da obdeluje in hrani njegove osebne podatke, zlasti tiste, ki so navedeni zgoraj in/ali so potrebni za dejavnosti prodajalca, ter da jih obdeluje v vseh svojih informacijskih sistemih. Prodajalec bo te osebne podatke obdeloval 24 mesecev, razen ─Źe zakon dolo─Źa druga─Źe. Kupec prav tako izjavlja, da prodajalcu dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov ter ─Źezmejni prenos osebnih podatkov v ─îe┼íko republiko kot dr┼żavo ─Źlanico Evropske unije za namen registracije sklenjenih kupoprodajnih pogodb med prodajalcem in kupcem, ra─Źunov in drugih dokumentov, za namen tr┼żenja, za namen prevoznih storitev kupljenega blaga. Prodajalec ima pravico, da osebne podatke, ki se obdelujejo s privolitvijo posameznika, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, posreduje za zgoraj navedene namene, da bi izbolj┼íal kakovost ponujenega blaga in storitev ter pove─Źal zadovoljstvo strank. Prodajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupca ravnal in z njimi razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo Slova┼íke republike. Prodajalec obdeluje osebne podatke kupca le toliko ─Źasa, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti po pogodbi in po splo┼íno veljavnih pravnih predpisih. Po izpolnitvi namena obdelave prodajalec zagotovi takoj┼ínje uni─Źenje osebnih podatkov kupca v skladu z dolo─Źbami prvega odstavka 17. ─Źlena zakona ZVOP. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kupec kadar koli pisno prekli─Źe. Soglasje preneha veljati v enem mesecu od prejema preklica soglasja s strani kupca, podatki pa bodo nato izbrisani. Prodajalec osebnih podatkov ne razkrije nobeni tretji osebi, razen ─Źe je to potrebno za izpolnjevanje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe. Kupec se zaveda, da bodo njegovi osebni podatki razkriti ali posredovani tretji osebi (npr. prevozniku) za namen izpolnjevanja obveznosti iz kupoprodajne pogodbe.

9.4. Prodajalec izjavlja, da bo v skladu z dolo─Źbami drugega odstavka 6. ─Źlena (c) ZVOP zbiral izklju─Źno za namen, dolo─Źen v to─Źkah 9.1., 9.2. in 9.3. teh splo┼ínih pogojev.

9.5. Prodajalec izjavlja, da bo v skladu z dolo─Źbami drugega odstavka 6(2)(e) ─Źlena drugega odstavka ─Źlena 6 ─Źrke e) ZVOP zagotovil, da se osebni podatki obdelujejo in uporabljajo le na na─Źin, ki je skladen z namenom, za katerega so bili pridobljeni.

9.6. Prodajalec izjavlja, da bo v skladu z dolo─Źbami drugega odstavka 6. ─Źlena (i) ZVOP osebne podatke obdeloval v skladu z dobrimi poslovnimi praksami in bo ravnal tako, da ne bo kr┼íil ali zaob┼íel ZVOP ali drugih splo┼íno veljavnih pravnih predpisov.

9.7. Kupec ima pravico, da na pisno zahtevo prodajalca zahteva

 1. potrditev, ali se osebni podatki o njem obdelujejo ali ne,
 2. informacije v splošno razumljivi obliki o obdelavi osebnih podatkov v informacijskem sistemu v obsegu:

a) identifikacijski podatki prodajalca in prodajal─Źevega zastopnika, ─Źe je imenovan,┬á b) identifikacijski podatki posrednika; to ne velja, ─Źe prodajalec pri pridobivanju osebnih podatkov ne ravna v skladu z 8. ─Źlenom Zakona o varstvu osebnih podatkov,

(c) namen obdelave osebnih podatkov,

(d) seznam osebnih podatkov ali obseg osebnih podatkov iz prvega stavka ─Źetrtega odstavka 10. ─Źlena ZVOP in

(e) dodatne informacije, ki so ob upo┼ítevanju vseh okoli┼í─Źin in pogojev obdelave osebnih podatkov potrebne, da kupec lahko zagotovi svoje pravice in zakonite interese, zlasti ─Źe

 

- navedbo prostovoljne narave ali obveznosti posredovanja zahtevanih osebnih podatkov; ─Źe prodajalec pridobi osebne podatke kupca na podlagi privolitve kupca v skladu z 11. ─Źlenom ZVOP, prodajalec kupca obvesti tudi o obdobju veljavnosti privolitve, in ─Źe obveznost kupca, da zagotovi osebne podatke, izhaja iz neposredno izvr┼íljivega pravno zavezujo─Źega akta Evropske unije, mednarodne pogodbe, ki zavezuje Slova┼íko republiko, ali zakona, prodajalec kupca obvesti o pravni podlagi, ki mu nalaga to obveznost, in ga obvesti o posledicah zavrnitve posredovanja osebnih podatkov,
- tretje osebe, ─Źe je predvideno ali se razume, da jim bodo osebni podatki razkriti,
- krog prejemnikov, ─Źe je predvideno ali se razume, da jim bodo osebni podatki razkriti,
- oblika razkritja, ─Źe bodo osebni podatki razkriti,
- tretje dr┼żave, ─Źe je predvideno ali se razume, da bodo osebni podatki posredovani v te dr┼żave.

9.8. Po izdaji odlo─Źbe v skladu s to─Źko 9.11. teh pogojev ima kupec pravico, da se seznani z obdelavo in vrednotenjem operacij

 1. v splo┼íno razumljivi obliki natan─Źne informacije o viru, iz katerega je pridobil svoje osebne podatke za obdelavo,
 2. v splošno razumljivi obliki seznam osebnih podatkov, ki so predmet obdelave,
 3. popravek ali uni─Źenje njegovih nepravilnih, nepopolnih ali zastarelih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave,
 4. uni─Źenje njegovih osebnih podatkov, za katere se je namen obdelave kon─Źal; ─Źe so predmet obdelave uradni dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zahteva njihovo vrnitev,
 5. uni─Źenje njegovih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave, ─Źe je pri┼ílo do kr┼íitve zakona,
 6. blokiranje njegovih osebnih podatkov zaradi umika privolitve pred iztekom njenega obdobja veljavnosti, ─Źe prodajalec obdeluje osebne podatke na podlagi kup─Źeve privolitve.

9.9. Kup─Źeva pravica iz to─Źk 9.7., 5. in 6. teh pogojev je lahko omejena le, ─Źe taka omejitev izhaja iz posebnega zakona ali ─Źe bi njena uporaba kr┼íila varstvo kupca ali pravice in svobo┼í─Źine drugih oseb.

9.10. Kupec ima na podlagi brezpla─Źne pisne zahteve pri prodajalcu pravico do ugovora pri :

 1. obdelavi njegovih osebnih podatkov, za katere meni, da se obdelujejo ali se bodo obdelovali za namene neposrednega tr┼żenja brez njegove privolitve, in zahtevati njihovo uni─Źenje,
 2. uporabi naslova, imena, priimka in naslova kupca za namene neposrednega tr┼żenja v po┼ítnih sporo─Źilih ali
 3. posredovanju naziva, imena, priimka in naslova kupca za namene neposrednega tr┼żenja.

9.11. Kupec ima na podlagi pisne zahteve ali osebno, ─Źe zadeve ni mogo─Źe odlo┼żiti, pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov pri prodajalcu v primerih v skladu s tretjim ─Źlenom 10 ─Źlena ─Źrk a), e), f) ali g) ZVOP z navedbo zakonitih razlogov ali predlo┼żitvijo dokazov o neupravi─Źenem poseganju v njegove pravice in pravno za┼í─Źitene interese, ki jim tak┼ína obdelava osebnih podatkov v posameznem primeru ┼íkoduje ali bi jim lahko ┼íkodovala; ─Źe tega ne prepre─Źujejo pravni razlogi in se izka┼że, da je ugovor kupca upravi─Źen, mora prodajalec osebne podatke, katerih obdelavi je kupec ugovarjal, brez nepotrebnega odla┼íanja in takoj ko to dopu┼í─Źajo okoli┼í─Źine, blokirati in uni─Źiti.┬á

9.12. Kupec ima poleg tega na podlagi pisne zahteve ali osebno, ─Źe zadeve ni mogo─Źe odlo┼żiti, pravico, da prodajalcu kadar koli ugovarja in se ne podredi prodajal─Źevi odlo─Źitvi, ki bi imela pravne u─Źinke ali pomemben vpliv na kupca, ─Źe je taka odlo─Źitev sprejeta izklju─Źno na podlagi avtomatizirane obdelave kup─Źevih osebnih podatkov. Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati, da preveri izdano odlo─Źbo na na─Źin, ki se razlikuje od avtomatizirane oblike obdelave, pri ─Źemer je prodajalec dol┼żan ugoditi zahtevi kupca tako, da ima pri preverjanju odlo─Źbe odlo─Źilno vlogo poobla┼í─Źena oseba; prodajalec mora kupca obvestiti o na─Źinu preverjanja in rezultatu ugotovitve v roku iz to─Źke 9.18. teh splo┼ínih pogojev. Kupec te pravice nima le, ─Źe tako dolo─Źa poseben zakon, ki predvideva ukrepe za za┼í─Źito kup─Źevih zakonitih interesov, ali ─Źe je prodajalec v okviru predpogodbenih razmerij ali v ─Źasu trajanja pogodbenih razmerij izdal odlo─Źbo, s katero je ugodil kup─Źevi zahtevi, ali ─Źe je prodajalec na podlagi pogodbe sprejel druge razumne ukrepe za za┼í─Źito kup─Źevih zakonitih interesov.

9.13. ─îe kupec uveljavi svojo pravico

 1. pisno in je iz vsebine njegove zahteve jasno razvidno, da uveljavlja svojo pravico, se ┼íteje, da je zahteva vlo┼żena v skladu s tem zakonom; zahtevo, poslano po elektronski po┼íti ali faksu, mora kupec pisno vro─Źiti najpozneje v treh dneh od dneva njenega odpo┼íiljanja,
 2. osebno ustno v obliki zapisnika, iz katerega mora biti razvidno, kdo je uveljavljal pravico, kaj se zahteva in kdaj ter kdo je sestavil zapisnik, njegov podpis in podpis kupca; kopijo zapisnika mora prodajalec izro─Źiti kupcu,
 3. pri posredniku v skladu s 1. ali 2. to─Źko tega odstavka teh splo┼ínih pogojev, mora posrednik zahtevo ali zapisnik brez nepotrebnega odla┼íanja posredovati prodajalcu.

9.14. ─îe kupec sumi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito, lahko pri Uradu za varstvo osebnih podatkov Slova┼íke republike vlo┼żi zahtevo za za─Źetek postopka za varstvo osebnih podatkov.

9.15. ─îe kupec ni popolnoma poslovno sposoben, lahko njegove pravice uveljavlja njegov zakoniti zastopnik.

9.16. ─îe kupec ni ┼żiv, lahko njegove pravice iz tega zakona uveljavlja oseba, ki mu je blizu.

9.17. Prodajalec bo v skladu s to─Źkami 1 do 3, 5 do 8 odstavka 9.7 teh Splo┼ínih pogojev in odstavki 9.11 do 9.13 teh Splo┼ínih pogojev zahtevo kupca obravnaval brezpla─Źno.

9.18. Prodajalec zahtevo kupca v skladu s 4. to─Źko odstavka 9.8. teh splo┼ínih pogojev obravnava brezpla─Źno, razen pla─Źila v znesku, ki ne sme presegati vi┼íine utemeljenih stro┼íkov izdelave kopij, nabave tehni─Źnih nosilcev in po┼íiljanja informacij kupcu, razen ─Źe poseben zakon dolo─Źa druga─Źe.

9.19. Prodajalec je dol┼żan pisno zahtevo kupca v skladu s to─Źkama 9.17. in 9.18. teh pogojev obravnavati najpozneje v 30 dneh od datuma prejema zahteve

9.20. Prodajalec bo kupca in Urad za varstvo osebnih podatkov Slova┼íke republike brez nepotrebnega odla┼íanja pisno obvestil o omejitvi kup─Źevih pravic v skladu z odstavkom 9.9. teh pogojev.

9.21.┬áProdajalec izjavlja, da v skladu z dolo─Źbami prvega odstavka 15. ─Źlena ZVOP obdeluje osebne podatke kupca za namene iz to─Źke 9.3 teh pogojev prek naslednjih obdelovalcev:

Pošta Slovenije d.o.o
Sede┼ż podjetja: Slom┼íkov trg 10, Maribor, Slovenia
Mati─Źna ┼ít.: 5881447000

DPD d.o.o., PE Ljubljana Sede┼ż podjetja: Celov┼íka cesta 492, Ljubljana, Slovenia Mati─Źna ┼ítevilka: 1966812007

Packeta Slovakia s. r. o.

Sede┼ż podjetja: Kop─Źianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
Mati─Źna ┼ítevilka: 48 136 999
vpisano v Poslovni register Okro┼żnega sodi┼í─Źa Bratislava I, oddelek Sro, ┼ít. spisa 159348/B

Soglasje za razkritje osebnih podatkov tretji osebi

S tem kot kupec dru┼żbi CANADA 2015 s. r. o., s sede┼żem na naslovu Star├í Vajnorsk├í 4, 831 04 Bratislava, mati─Źna ┼ít.: 48229270, izrecno sogla┼íam, da se moji osebni podatki v okviru elektronske po┼íte in podatki o kupljenem blagu v okviru enega naro─Źila posredujejo dru┼żbi Ceneje d.o.o., s sede┼żem na naslovu ┼átukljeva cesta 40, 1000 Ljubljana, upravljavcu spletnega mesta www.ceneje.si, z namenom izbolj┼íanja storitev prodajalca na podlagi ocen njegovih strank.

Kot kupec se zavedam, da imam pravico kadar koli pisno preklicati zgoraj navedena soglasja.

Kot kupec izjavljam, da sem bil v skladu s prvim odstavkom 15. ─Źlena obve┼í─Źen o pogojih za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca, ki so objavljeni na spletni strani www.timestore.si.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov - stranke

S tem kot kupec v skladu z 11. ─Źlenom Zakona ┼ít. 122/2013 Zb. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen s poznej┼íimi predpisi, dovoljujem, da dru┼żba CANADA 2015 s. r. o., s sede┼żem Star├í Vajnorsk├í 4, 831 04 Bratislava, mati─Źna ┼ítevilka: 48229270, obdeluje moje osebne podatke v okviru to─Źke 9.1 splo┼ínih pogojev.

Kot kupec se zavedam, da imam pravico kadar koli pisno preklicati zgoraj navedena soglasja.

Kot kupec izjavljam, da sem bil v skladu s prvim odstavkom 15. ─Źlena obve┼í─Źen o pogojih za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca, ki so objavljeni na spletni strani www.timestore.si.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov - programi zvestobe

 

V skladu z 11. ─Źlenom Zakona ┼ít. 122/2013 Zb.z. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen s poznej┼ío zakonodajo, dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov, vsebovanih v vlogah za programe zvestobe, dru┼żbi CANADA 2015 s. r. o., s sede┼żem Star├í Vajnorsk├í 4, 831 04 Bratislava, Slova┼íka, mati─Źna ┼ítevilka: 48229270 za izvajanje programa zvestobe. Sogla┼íam tudi z razkritjem svojih osebnih podatkov tretjim osebam.

Izjavljam, da sem bil v skladu s prvim odstavkom 15. ─Źlena obve┼í─Źen o pogojih za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca, ki so objavljeni na spletnem mestu www.timestore.si.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov - tr┼żenje

 

V skladu z 11. ─Źlenom Zakona ┼ít. 122/2013 Zb. z. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen s poznej┼ío zakonodajo, sogla┼íam, da dru┼żba CANADA 2015 s. r. o., s sede┼żem Star├í Vajnorsk├í 4, 831 04 Bratislava, Slova┼íka, mati─Źna ┼ítevilka: 48229270, obdeluje moje osebne podatke v obsegu mojega elektronskega naslova za namene tr┼żenja. Sogla┼íam tudi z razkritjem svojih osebnih podatkov tretjim osebam.

Izjavljam, da sem bil/a obve┼í─Źen/a o pogojih za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca v skladu s prvim odstavkom 15. ─Źlena.

10. Odstop od prodajne pogodbe

10.1. Prodajalec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe zaradi razprodaje zalog, nerazpolo┼żljivosti blaga ali ─Źe je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga, dogovorjenega v kupoprodajni pogodbi, prenehal s proizvodnjo ali izvedel tako pomembne spremembe, da je onemogo─Źil izpolnitev prodajal─Źevih obveznosti po kupoprodajni pogodbi, ali zaradi vi┼íje sile, ali ─Źe tudi po vseh prizadevanjih, ki se lahko od njega po┼íteno zahtevajo, ne more dobaviti blaga kupcu v roku, dolo─Źenem v teh pogojih, ali po ceni, navedeni v spletni trgovini. Prodajalec je dol┼żan kupca nemudoma obvestiti o tem dejstvu in mu v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe z nakazilom na ra─Źun, ki ga dolo─Źi kupec, vrniti ┼że pla─Źano predpla─Źilo za blago, dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi. Prodajalec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe tudi, ─Źe kupec ne prevzame blaga v petih delovnih dneh od datuma, ko je bil dol┼żan prevzeti blago.┬á

10.2. O─Źitna napaka v ceni blaga je na primer napa─Źna vklju─Źitev prvih treh ┼ítevilk namesto ┼ítirih; cena, ki je za eno ┼ítevilko ni┼żja (npr. ena ┼ítevilka je "izpu┼í─Źena" pri navedbi cene); navidezno nizka cena blaga (npr. 50 % ni┼żja od obi─Źajne cene za to vrsto in tip blaga, brez navedbe, da je blago na razprodaji ali z drugim popustom); in druge o─Źitne tipkarske napake, o─Źitne napake v opisu blaga, sliki itd, ali v primeru o─Źitno napa─Źnih informacij, ki jih je posredoval operater slu┼żbe za pomo─Ź strankam.

10.3. Kupec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga pod pogoji, ki jih dolo─Źa Zakon ┼ít. 102/2014 Zb. o varstvu potro┼ínikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajal─Źevih prostorov, ter o spremembah in dopolnitvah dolo─Źenih zakonov (v nadaljnjem besedilu: zakon o varstvu potro┼ínikov pri prodaji blaga) v 30 dneh od datuma prejema blaga. Kupec ima v tem roku pravico razpakirati in preizkusiti blago na podoben na─Źin, kot je to obi─Źajno pri nakupu v klasi─Źni fizi─Źni trgovini. Vendar preizkusiti blago ne pomeni, da ga za─Źne uporabljati blago in ga nato vrni prodajalcu. ┼áteje se, da je kupec blago sprejel v trenutku, ko kupec ali tretja oseba, ki jo dolo─Źi kupec, razen prevoznika, sprejme vse dele naro─Źenega blaga, ali ─Źe

 • a) ─Źe je blago, ki ga je kupec naro─Źil z enim naro─Źilom, dobavljeno lo─Źeno, v trenutku prejema blaga, ki je bilo dobavljeno zadnje, ali ─Źe
 • (b) dobavlja blago, sestavljeno iz ve─Ź delov ali kosov, ob prevzemu zadnjega dela ali kosa, ali ─Źe
 • (c) blago dobavlja ve─Źkrat v dolo─Źenem ─Źasovnem obdobju ob prevzemu prve dobave.

10.4. Kupec s po┼íiljanjem naro─Źila prodajalcu potrjuje, da je prodajalec pravo─Źasno in pravilno izpolnil svoje obveznosti obve┼í─Źanja v skladu z dolo─Źbami prvega odstavka 3. ─Źlena Zakona o varstvu potro┼ínikov pri prodaji blaga.

10.5. Kupec lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe s prodajalcem v papirni obliki ali v obliki zapisa na drugem trajnem nosilcu podatkov ali z obrazcem za odstop od pogodbe, poslanim na po┼ítni naslov prodajalca, CANADA 2015 s. r. o., P.O.BOX 260, Vlasteneck├ę n├ímestie 4, 851 01 Bratislava, Slova┼íka
Postopek za reklamacijo blaga

To je prevzemna to─Źka, od koder se po┼íiljka odpelje neposredno na sede┼ż na┼íega podjetja. Ko bomo fizi─Źno prejeli po┼íiljko, vas bomo o tem obvestili in takoj obdelali va┼ío zahtevo.

10.6.┬áOdstop od prodajne pogodbe z obrazcem za odstop od pogodbe iz prej┼ínjega odstavka teh splo┼ínih pogojev mora vsebovati zahtevane podatke, zlasti natan─Źno specifikacijo blaga, datum naro─Źila, ime in priimek potro┼ínika(-ov), naslov potro┼ínika(-ov), podpis potro┼ínika(-ov) in datum. Z odstopom od kupoprodajne pogodbe je kupec dol┼żan prodajalcu dostaviti blago skupaj z dodatki, vklju─Źno z dokumentacijo, navodili, garancijskim listom, dokazilom o pla─Źilu itd., in sicer v originalni embala┼żi na naslov Packeta International - DPD d.o.o. (96718595 TimeStore.si) CANADA 2015 s.r.o.,Celov┼íka 492, 1210 Ljubljana-┼áentvid, Slovenia.

To je prevzemna to─Źka, od koder se po┼íiljka odpelje neposredno na sede┼ż na┼íega podjetja. Ko bomo fizi─Źno prejeli po┼íiljko, vas bomo o tem obvestili in takoj obdelali va┼ío zahtevo.

10.7.┬á─îe kupec odstopi od pogodbe, se od za─Źetka razveljavi tudi vsaka dodatna pogodba, povezana s pogodbo, od katere je kupec odstopil.

10.8.┬áKupec lahko odstopi od pogodbe, katere predmet je dobava blaga, tudi pred za─Źetkom odstopnega roka. Odstopni rok se ohrani, ─Źe kupec po┼ílje obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pred iztekom odstopnega roka.

10.9. Ob odstopu od pogodbe prodajalec kupcu vrne vsa pla─Źila, ki jih je kupec dokazljivo pla─Źal v zvezi s sklenitvijo pogodbe, zlasti kupnino, vklju─Źno s stro┼íki dobave blaga. Vendar prodajalec kupcu ni dol┼żan povrniti dodatnih stro┼íkov, ─Źe je kupec izbral na─Źin dostave, ki ni najcenej┼íi obi─Źajni na─Źin dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stro┼íki pomenijo razliko med stro┼íki dostave, ki jo je izbral kupec, in stro┼íki najcenej┼íega obi─Źajnega na─Źina dostave, ki ga ponuja prodajalec. Pla─Źila bodo kupcu povrnjena v 14 dneh od datuma, ko prodajalec prejme kup─Źevo obvestilo o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Pla─Źilo bo izvedeno z ban─Źnim nakazilom na ban─Źni ra─Źun, ki ga je kupec navedel v obrazcu za odstop od pogodbe, brez zara─Źunavanja dodatnih pristojbin.

10.10. Prodajalec kupcu ni dol┼żan vrniti nobenih pla─Źil v skladu s to─Źko 10.8 teh splo┼ínih pogojev, dokler kupec ne dostavi blaga prodajalcu ali dokler kupec ne doka┼że, da je bilo blago poslano nazaj prodajalcu. Pla─Źilo za kupljeno blago bo zato prodajalec kupcu pla─Źal ┼íele po dostavi vrnjenega blaga nazaj na naslov, naveden v to─Źki 10.5 teh splo┼ínih pogojev, ali po predlo┼żitvi dokumenta, ki dokazuje vrnitev blaga, karkoli se zgodi prej.

10.11. V primeru, da kupec odstopi od pogodbe v smislu to─Źke 10.2 teh splo┼ínih pogojev in prodajalcu izro─Źi rabljeno blago, ki je po┼íkodovano ali nepopolno, ali se vrednost zadevnega blaga zmanj┼ía zaradi tak┼ínega ravnanja z blagom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotovitev lastnosti in funkcionalnosti blaga, ima prodajalec pravico do od┼íkodnine kupcu v vi┼íini vrednosti popravila blaga in vzpostavitve blaga v prvotno stanje ali pa ima prodajalec pravico od potro┼ínika zahtevati povra─Źilo zmanj┼íanja vrednosti blaga.

10.12. Kupec je dol┼żan blago skupaj s pripadajo─Źo opremo, vklju─Źno z dokumentacijo, navodili, garancijskim listom, dokazilom o pla─Źilu itd., poslati nazaj ali izro─Źiti prodajalcu v originalni embala┼żi najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe.┬á

10.13. Ob odstopu od pogodbe kupec nosi neposredne stro┼íke vra─Źila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga. Neposrednih stro┼íkov, povezanih z vra─Źilom blaga, ni mogo─Źe vnaprej razumno izra─Źunati.┬á

10.14. V primeru, da kupec ne izpolni katere koli obveznosti iz to─Źk 10.4 in 10.5 teh splo┼ínih pogojev, odstop od kupoprodajne pogodbe ni veljaven in u─Źinkovit, prodajalec pa kupcu ni dol┼żan vrniti vseh dokazljivih pla─Źil v skladu s to─Źko 10.8 teh splo┼ínih pogojev in je upravi─Źen tudi do povra─Źila stro┼íkov, povezanih s po┼íiljanjem blaga nazaj kupcu.

10.15. Kupec ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet je

 • a) prodaja blaga, izdelanega po posebnih zahtevah potro┼ínika, blaga, izdelanega po meri, ali blaga, posebej zasnovanega za posameznega potro┼ínika,┬á

10.16. Pri izdaji dobropisa se lahko od kupca zahteva predlo┼żitev veljavne osebne izkaznice, da se za┼í─Źitijo njegove lastninske pravice. S predlo┼żitvijo osebne izkaznice se kupec strinja z obdelavo osebnih podatkov v smislu zakona ┼ít. 122/2013 Zb z. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen s poznej┼ío zakonodajo.

11. Mnenja o izdelkih

11.1. Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo nezverejni┼ą pri v├Żrobkoch recenzie, ktor├ę obsahuj├║ nevhodn├ę v├Żrazy, s├║ nepravdiv├ę, nes├║visia s dan├Żm produktom, odkazuj├║ na extern├ę str├ínky alebo ak├Żmko─żvek in├Żm sp├┤sobom po┼íkodzuj├║ meno na┼íej spolo─Źnosti.

12. Darilni boni (certifikati)

 

12.1. Darilni boni (certifikati), ki jih izda prodajalec, se lahko uporabijo za nakup blaga na prodajal─Źevem spletnem mestu e-trgovine. ─îe ni druga─Źe navedeno, se darilni bon lahko uporabi le za nakup blaga, ne velja pa za storitve, po┼ítnino in druge stro┼íke.

12.2. Vrednost darilnega bona je na vsakem bonu navedena kot znesek z DDV, pri ─Źemer bon velja kot popust na skupni znesek naro─Źenega blaga z DDV. Darilni bon je mogo─Źe uporabiti le v celotni vrednosti, v okviru enega nakupa, ni ga mogo─Źe unov─Źiti po delih. Vsako prenizko pla─Źilo za nakup blaga je treba poravnati s finan─Źnimi sredstvi; prepla─Źila se ne vra─Źajo.

12.3. Darilnega bona ni mogo─Źe zamenjati za gotovino. ─îe ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe za nakup blaga, za katerega je kupec pla─Źal z darilnim bonom, ima pravico do vra─Źila kupnine v obliki darilnega bona (s po┼íiljanjem darilnega bona na elektronski naslov, ki ga je navedel kupec).┬á

13. Garancija dostave

13.1. To je storitev, ki zajema dejstvo, da v primeru reklamacije pri prevozniku kot po┼íiljatelj ne ─Źakamo na izid reklamacije.

13.2. ─îe je potrebno, posku┼íamo v 24 urah samodejno poskrbeti za dostavo novega modela/novega naro─Źila/povra─Źila.┬á

13.3. To ne pomeni, da bo po┼íiljka dostavljena na dolo─Źen datum.

13.4. To je storitev, ki se izvede z dostavo pošiljke, zato ob preklicu ali zamenjavi ni treba vrniti pristojbine za storitev.

13.5. Garancije dostave v ko┼íarico ni treba dodati ve─Ź kot enkrat.

14. Uveljavljanje davka na prodajo blaga na daljavo in opravljanje storitev na daljavo (One Stop Shop)

Za podjetje CANADA 2015 s.r.o. velja posebna uredba v skladu s ─Źlenom 68b zakona ┼ít. 222/2004 Zb., kakor je bil spremenjen, z veljavnostjo od 1. januarja 2023.Ta posebna uredba podjetju omogo─Źa, da koristi posebno ureditev za uveljavljanje davka na prodajo blaga na daljavo v Evropski uniji (t. i. shema "One Stop Shop"). CANADA 2015 s.r.o. na podlagi te posebne uredbe pla─Źa slovenski DDV (22 %) v celoti v doma─Źi dr┼żavi (Slova┼íka republika), tj. v dr┼żavi sede┼ża podjetja. Doma─Źi dav─Źni organ nato DDV v celoti naka┼że zadevni dr┼żavi. V okviru sheme OSS (One Stop Shop) podjetje nima dodeljene ┼ítevilke DDV za tujo dr┼żavo (Slovenija), v katero prodaja svoje blago ali storitve, ampak uporablja doma─Źo ┼ítevilko za DDV (SK2120122983).

15. Kon─Źne dolo─Źbe

14.1. Prodajalec si pridr┼żuje pravico do spremembe teh splo┼ínih pogojev. Obveznost pisnega obve┼í─Źanja o spremembah teh splo┼ínih pogojev je izpolnjena z njihovo objavo na prodajal─Źevi spletni strani e-trgovine.

14.2. ─îe je kupoprodajna pogodba sklenjena v pisni obliki, mora biti tudi vsaka njena dopolnitev v pisni obliki.

14.3. V primeru dvoma se pogodbeni stranki strinjata, da se za obdobje uporabe ┼íteje obdobje od izro─Źitve blaga kupcu (vklju─Źno z datumom izro─Źitve) v skladu s ─Źlenom 5.7 teh splo┼ínih pogojev do datuma vrnitve blaga prodajalcu.

14.4. Pogodbenici se strinjata, da bo komunikacija med njima potekala predvsem v obliki elektronskih sporo─Źil ali pisem.

14.5. Za razmerja, ki niso urejena s temi splo┼ínimi pogoji, veljajo ustrezne dolo─Źbe civilnega zakonika, zakona ┼ít. 22/2004 Zb. ┼ít. 128/2002 Zb. ┼ít. 284/2002 Zb. o dr┼żavnem nadzoru notranjega trga na podro─Źju varstva potro┼ínikov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom ┼ít. 284/2002 Zb. kakor je bil spremenjen, Zakon ┼ít. 250/2007 Zb. ┼ít. 372/1990 Zb. o prekr┼íkih, s spremembami, in zakon ┼ít. 102/2014 Zb. o varstvu potro┼ínikov ter o spremembi zakona ┼ít. 372/1990 Zb. o prekr┼íkih, s spremembami, in zakona ┼ít. 102/2014 Zb. o varstvu potro┼ínikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov prodajalca, ter o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov.

14.6. Ti splo┼íni pogoji za─Źnejo za kupca veljati, ko kupec po┼ílje elektronsko naro─Źilo.

14.7. Z oddajo naro─Źila kupec potrjuje, da je prebral te splo┼íne pogoje in se z njimi v celoti strinja.

Bratislava, 17. 04. 2023

 

 • Brez navedbe razloga 30 dni za vrnitev

 • Brezpla─Źna dostava za naro─Źila nad 75 ÔéČ

 • 100 % jamstvo porekla Izklju─Źno originalno blago

 • Odpo┼íiljamo vsak delovni dan 9618 modelov na zalogi